Tänään sain taas kuulla tämän iki-ihanan lohdutukseksi tarkoitetun lauseen "Rintasyövällähän onneksi on hyvä ennuste", tarkoittaen, että todennäköisyyksien mukaan mulla ei siis olisi mitään "hätää". No, tämän kunniaksi laitan nyt ihan kaunistelematta faktat pöydälle, tiedoksi tutuille ja tuntemattomille, että tämä ei ole se oikea lause, jolla lohduttaa. Seuraavan lähde http://www.cancer.fi eli syöpäjärjestöjen virallinen sivusto.

 

Rintasyövän ennuste

 

Rintasyövästä määritetään erilaisia tekijöitä, joiden perusteella voidaan arvioida sen uusiutumistodennäköisyyttä ja potilaan selvitymismahdollisuutta taudista. Tämä arvio on kuitenkin aina tilastollinen todennäköisyys, eikä sen perusteella voida tietää yksittäisen potilaan ennustetta.

Ennustetekijöitä tunnetaan useita kymmeniä, joista käyttökelpoisimmat määritetään kaikista rintasyövistä, ja ne vaikuttavat jatkohoitojen valintaan.

Kainalon imusolmukkeet

Rintasyöpäleikkauksen yhteydessä poistetaan saman puolen kainalosta rasvakudos. Se sisältää imusolmukkeita, joiden kautta rintasyöpä voi levitä muualle elimistöön. Kaikki kainalorasvasta löytyneet imusolmukkeet tutkitaan mikroskoopissa ja ilmoitetaan, montako niitä oli ja monessako kasvainkudosta esiintyi.

Ns. vartijaimusolmuketekniikka on uusi menetelmä, jonka avulla voidaan leikkauksen yhteydessä tunnistaa se imusomuke tai ne imusolmukeet, joihin imuneste rinnasta ensimmäseksi kulkeutuu. Tämä tai nämä imusolmukeet kuvaavat koko kainaloimusolmukealueen tilaa. Poistamalla ja tutkimalla nämä leikkauksen yhteydessä voidaan välttyä kainalon tyhjennykseltä, jos vartijat ovat puhtaat kasvainkudoksesta.

- Minulla oli viidessä imusolmukkeessa syöpää, suurin etäpesäke imusolmukkeissa oli yli sentin, eli samankokoinen kuin joillain on itse kasvain rinnassa.

 

Kasvaimen koko

Kasvaimen koko mitataan leikkauksen yhteydessä ja mikroskooppitutkimuksessa. Tulos ilmoitetaan millimetrin tarkkuudella.

- Minulla oli 50mm kokoinen kasvain.

 

Syövän kudostyyppi

Rintasyövän toteaminen perustuu kasvainkudoksen mikroskooppitutkimukseen. Syövän kudostyypillä voi myös olla ennusteellista merkitystä. Harvinaiset kudostyypit, medullaarista rintasyöpää lukunottamatta, ovat parempiennusteisia kuin vastaavaa levinneisyyttä edustava yleisempi (duktaalinen ja lobulaarinen) rintasyöpä.

- Minulla oli duktaalinen rintasyöpä

Kasvainkudoksen erilaistumisaste

Patologi tutkii kasvaimesta myös sen erilaistumisasteen eli graduksen. Se kuvaa, miten paljon kasvaimen solukon kasvutapa, kasvainsolujen ulkomuoto ja solujen jakautuminen eroavat rinnan normaalikudoksesta. Gradus I tarkoittaa hyväennusteisinta, lähimpänä normaalikudosta olevaa muotoa ja gradus III huonoennusteisinta tyyppiä, jossa on runsaasti jakautumassa olevia soluja. Näiden välimuoto on gradus II.

- Minulla oli gradus III

Estrogeenin ja keltarauhashormonin vastaanottimet eli hormonireseptorit

Kasvaimesta tutkitaan onko sen soluissa nais- ja keltarauhashormonin vastaanottokohtia eli estrogeeni- ja progesteronireseptoreita (ER ja PgR). Reseptorien runsas esiintyminen viittaa parempaan ennusteeseen.

Syöpäsolut voivat käyttää kasvussaan hyväkseen estrogeenia, jos reseptoreita esiintyy. Niiden määrityksellä on merkitystä lääkehoidon valinnassa. Jos kasvaimesta löytyy molempia reseptoreita, auttaa hormonihoito pysäyttämään sairauden etenemistä 60-80%:lla potilaista. Jos kummankaan hormonin vastaanottokohtia ei löydy, hormonihoito auttaa harvoin. Tällöin käytetään ensisijaisesti solunsalpaaja- eli sytostaattihoitoja.

- Minulla oli 50% estrogeeni positiivinen ja progesteronia oli 0%

Kasvaimen solujen jakautumisnopeus

Jakautuvien kasvainsolujen osuus voidaan määrittää mikroskoopista laskemalla. Tämä osuus voidaan mitata myös koneellisesti mm. virtaussytometrialla. Kasvaimesta löytyvien solunjakautumiseen valmistautuvien solujen, eli S-faasissa olevien solujen osuus ilmoitetaan prosentteina. Matala S-faasi eli alhainen jakautumisnopeus viittaa parempaan ennusteeseen ja korkea puolestaan nopeammin etenevään rintasyöpään. S-faasin tutkimisen on syrjäyttämässä Ki-67-mittaus, joka on helposti mitattavissa ns. immunovärjäyksen avulla ja ilmoittaamyös, onko kasvaimen solunjakautuminen kiihtynyt.

- Minulla tämä osuus oli 70%

Her-2/neu

Tärkein rintasyövän geenitutkimuksen anti viime vuosina on ollut HER-2/neu syöpägeenin merkityksen selvittäminen ja siihen kohdistuvan lääkehoidon kehittäminen. Se ei liity rintasyövän perinnöllisyyteen. HER-2/neu on geeni, joka muuttuu aktiiviseksi geenimonistuman seurauksena joka viidennessä rintasyövässä. Aktivoiduttuaan se lisää solunjakautumista ja syöpäsolujen tunkeutuvuutta ja leviämistä. Se saa ainakin osassa syövistä aikaan sellaisen muutoksen, että hormonioito ei tehoa.

HER-2:n valkuaisaineen tunnistava vasta-aine, trastutsumabi eli Herceptin, on uusi lääke, joka tehoaa näiden rintasyöpien alkuvaiheen liitännäishoidossa sekä taudin levinneessä vaiheessa. Herceptin ei ole parantanut levinnyttä rintasyöpää, mutta se lisää elinaikaa solunsalpaajaan liitettynä. Lääkkeen merkitystä liitännäishoidossa tutkitaan.

- Olen HER-2 positiivinen.

Potilaan ikä

Tutkimuksissa on todettu, että nuorten rintasyöpäpotilaiden sairaus uusii helpommin. Tästä syystä liitännäislääkehoitoa ehdotetaan herkemmin alle 35-vuotiaalle potilaalle kasvaimen ennusteellisista tekijöistä riippumatta.

- Olin sairastuessani 28-vuotias

Suuri uusiutumisvaara

Kainaloimusolmukkeista löytyvä syöpäkudos merkitsee rintasyövän suurempaa uusiutumisriskiä. Näin on erityisesti, jos kasvainta sisältäneiden imusolmukkeiden määrä on suuri. Uusiutumisvaaran tiedetään olevan suuri myös silloin, jos kasvaimen läpimitta on yli viisi senttimetriä, vaikkei kainalossa todettaisikaan syöpäkudosta. Jos kasvain on alle yhden senttimetrin läpimittainen eikä imusolmukkeissa todeta syöpää, on uusimistodennäköisyys erittäin pieni.

Jos kainalossa ei todeta syöpäkudosta ja kasvaimen läpimitta on 1-5 cm, voidaan uusiutumisriskin arvioimisessa käyttää apuna edellä mainittuja muita ennustetekijöitä. Uusiutumisvaaraa pienentävät suotuisa kudostyyppi (em. harvinaiset kudostyypit), varhainen eli in situ -kasvain, hyvä erilaistumisaste, hormonin vastaanottimien esiintyminen ja alhainen solujen jakautumisnopeus.

 
Ei siis lohduta ollenkaan se, että rintasyövällä yleisesti on hyvä ennuste. Ei sitten ollenkaan. Enkä tiedä mikä sitten lohduttaa, mutta ainakin kannattaa välttää tuota lausetta. 
Olen ollut ilman syöpää nyt reilu puolitoista vuotta, aion jatkaa samaan malliin vanhukseksi asti. Minähän en halua uskoa näihin typeriin tilastoihin, teen kaikkeni, että psyykkaan itseni olemaan ahdistumatta typeristä ennustekijöistä, minä kuulun siihen vähemmistöön, joka elää vanhukseksi. 
Mutta älkää hyvät ihmiset sanoko mulle, että mulla on hyvät ennusteet.